Tinntjønnhallen, Søgne Skytterlag

Anlegget i Tinntjønnhallen er det eldste i denne turneringen og er hjemmebanen til Søgne Skytterlag. Skytehallen er lys og trivelig, har 10 skiver fra Kongsberg-TS og har publikumsvisning rett bak standplass med vinduer inn til skytterne. Skifting foregår i styrkerom i tilknytning til selve skytehallen. Banerekorden innehas av Søgnes egen Peter Sørli og er 350 (15*) og ble satt under Sørlandskula 2017. Her finner Du Tinntjønnhallen.

Kartoversikt Tinntjønnhallen

Her er noen bilder fra anlegget.

Søgne1

Inngangspartiet til Tintjønnhallen

Søgne4

Hallen har 10 skiver fra Kongsberg-TS integrert i hel skivevegg.

Søgne2

Standplass

Søgne 3

Publikumsrom