Kjørerute

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til HELLEMYRHALLEN

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til NODELANDSHALLEN

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til TINNTJØNNHALLEN

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til HOLUMHALLEN

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til MANDALSHALLEN

Her er tabell som viser kjøretiden mellom Hallene: